صندلی پلاستیکی

صندلی پلاستیکی مدل148یک صندلی با طراحی ساده وقیمت بسیار ارزان میباشد صندلی پلاستیکی مدل148دارای روکش پارچه ای ودارای عمر بسیار طولانی میباشد . صندلی پلاستیکی مدل148فضای کمی را اشغال میکند وقابلیت جابجایی ساده وآسان را دارد.صندلی پلاستیکی مد148قابل تهیه در رنگها وطرح های مختلف وهم چنین قابلیت شستشو سریع وآسان را دارد. این صندلی قابل استفاده در ادارات وموسسات وسایر مراکز میباشد.