صندلی کارمندی ، صندلی

 صندلی کامپیوتر مدل 2524 صندلی کارمندی مناسب جهت استفاده بعنوان صندلی اداری در مبلمان اداری شرکت های مختلف می باشد این صندلی کامپیوتر با دسته انتگرال طراحی شده است و دارای قابلیت قفل پشتی صندلی و همچنین دارای جک صندلی برای تنظیم ارتفاع صندلی کامپیوتر در هنگام کار با رایانه در مبلمان اداری می باشد