کارمندی

میزکانترمدل 1022یک میز کانتر با طراحی اصولی وقیمت اقتصادی مناسب و دارای ظاهری زیبا میباشد میز کانتر مدل 1022 را میتوان به عنوان میز کامپیوتر استفاده کرد میز کانتر مدل 1022دارای جا کیس وجای کیبورد وهم چنین دارای چند کشو برای نگهداری لوازم التحریر واسناد ومدارک میباشد. میز کانتر مدل 1022قابل استفاده در دفتر پیشخوان ، دانشگاه ها وسایر مراکز آموزشی میباشد. میز کانتر مدل1022را میتوان با صندلی کامپیوتر ویا صندلی اداری به رنگهای آجری ویا قهوه ای روشن ست نمایید.میز کانتر مدل 1022را در کنار میز مدیریت ،میز کنفرانس، میز اداری ، صندلی اداری، کتابخانه وقفسه بندی میتوان مورد استفاده قرار داد.