غرفه سازی

برندهای گوناگون همواره به دنبال روش هایی هستند تا حضوری منحصر به فرد در نمایشگاه ها داشته باشند چرا که نمایشگاه ها فرصتی مناسب برای جذب مشتری و نشان دادن کسب و کارشان به سیل عظیمی از مخاطبان میباشد و از این طریق میتوانند کسب و کار خود را در زمینه داخلی و بین المللی ارتقا دهند.

اساسی ترین اصل برای اینکه در یک نمایشگاه بدرخشید غرفه سازی منحصر به فرد است و اینکه طراحی غرفه نمایشگاهی شما چشمگیر و منحصر به فرد باشد  لذا بخاطر اهمیت بالای این موضوع برآنیم تا چند نکته اساسی که در طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی باید به کار گرفته شود را بیان کنیم.

 

با طراحی منحصر به فرد غرفه لوکس نمایشگاهی داشته باشید

خیلی سخت و پیچیده فکر نکنید بلکه سعی کنید عمل کنید. گاهی ایده های ساده بهترین ایده ها هستند به شرط آن که فکر شده و منطقی باشند، گاهی نور پردازی جلوه ی خاصی به یک غرفه لوکس نمایشگاهی میدهد و یا گاهی یک ایده ی ساده طراحی غرفه نمایشگاهی را بینظیر میکند.

 

 از رنگ های سرزنده در طراحی غرفه های نمایشگاهی استفاده کنید

هارمونی رنگ ها را در ساخت و طراحی غرفه نمایشگاهی دست کم نگیرید و بدانید کدامین ترکیب رنگ ها مناسب تر اند و چه رنگ های ضد هم هستند و بهتر است در کنار هم استفاده نشوند. یکی از عناصری که در جذابیت غرفه های نمایشگاهی بسیار تاثیر گذار است استفاده درست و به جا از رنگ ها است.

از سازی های خلاقانه در غرفه های نمایشگاهی بهره ببرید

اگر مساحت غرفه نمایشگاهی شما کم است، بهتر است خیلی از استند ها و قفسه ها استفاده نکنید تا مسیر های عبور و مرور به غرفه را مختل نکنید. بیشتر کالاها و محصولاتتان را روی دیوار ها به نمایش در بیاورید و  از کف سازی های خلاقانه برای راهنمایی بازدید کنندگان استفاده کنید.

در مقالات بعدی نکات بیشتری را در این زمینه بیان میکنیم