یکی از فعالیت های دنا صنعت تجهیز آموزشگاه ها میباشد یکی از آموزشگاه هایی که مورد توجه میباشد آموزشگاه آرایشگری مردانه میباشد.

در چنین آموزشگاه هایی نیاز به صندلی آرایشی ، میز مدیریتی ، صندلی انتظار (صندلی مشتری) ، صندلی های ویژه هنرآموزان میباشد که باعث تولید مصنوعات جدیدی در شرکت دنا صنعت شد و توانستیم که با موفقیت  تجهیز آموزشگاه پیرایش مردانه رویش هنر را به طور کامل و در مدت زمان کوتاهی به پایان برسانیم و دکوراسیون زیبایی را برای آن ایجاد کردیم و تجربه جدید را با موفقیت آعاز کنیم . سالها فعالیت در عرصه صندلی ما را به این تصور رسانده است که فقط با رضایت مشتری میتوان در بازار کشور رقابت کرد