چندی پیش در شهر شیراز نمایندگی جدید تاسیس کردیم که با برگزاری نمایشگاه مصنوعات چوبی در این شهر همزمان گردید

برای معرفی برند خود در شیراز و جذب مخاطبین محلی این منطقه تصمیم به شرکت در نمایشگاه گرفتیم در این راستا با گروه طراحی ساخت غرفه نمایشگاهی هونام همکاری داشتیم چرا که چندی بیش تجربه موفقی در غرفه سازی در شهرستان همدان با این گروه داشتیم لذا غرفه سازی شهرستان شیراز را به گروه طراحی غرفه نمایشگاهی هونام سپرده و به کمک آنها حضوری موثر و چشم گیر در نمایشگاه