صندلی کنفرانس ، صندلی کنفرانسی

صندلی کنفرانسی مدل 4000 یک صندلی اداری میباشد که در ادارات دولتی وشرکتها وسازمانها در اطراف میز کنفرانسی مورد استفاده قرار میگیرد صندلی کنفرانسی مدل 4000در کنار میز مدیریتی ویا دورمیز کنفرانسی درمبلمان اداری در ادارات وسازمان ها مورد استفاده قرار میگیرد صندلی کنفرانسی مدل 4000میتوان در رنگهای متفاوت از جنس پارچه ای ویا چرمی تهیه وتولید کردودر اختیار مشتری قرار داد این صندلی کنفرانسی 4000 را میتوان با میز کنفرانسی قهوه ای رنگ ست نمایید از صندلی کنفرانسی مدل 4000میتوان به عنوانصندلی انتظار در یک محیط اداری ویا درمانگاه مورد استفاده قرار دادناگفته نماند که یک صندلی کنفرانسی نمیتواند جای یک مبلمان اداری را بگیرد هم چنین 4عدد از این صندلی کنفرانسی را میتوان در یک دفتر مدیریت در اطراف میز کنفرانس قرار داد ودر کنار میز مدیریت میتوان ست زیبایی را به وجود آورد.