صندلی کنفرانسی

صندلی کنفرانسی مدل 930 یک صندلی اداری شیک وزیبامیباشد که در ادارات دولتی وشرکتها وسازمانها در اطراف میز کنفرانسی مورد استفاده قرار میگیرد این صندلی کنفرانسی مدل 930در کنار میز مدیریت ویا دورمیز کنفرانس درمبلمان اداری مورد استفاده قرار میگیرد صندلی کنفرانسی مدل 930 میتوان در رنگهای متفاوت از جنس پارچه ای ویا چرم تهیه وتولید کردودر اختیار مشتری قرار داد این صندلی کنفرانسی را میتوان با میز کنفرانسی قهوه ای رنگ ست نمایید از صندلی کنفرانسی مدل 930میتوان به عنوان صندلی انتظار در یک محیط اداری ویا درمانگاه مورد استفاده قرار دادناگفته نماند که یک صندلی اداری نمیتواند جای یک مبلمان نیم ست اداری را بگیرد وهم چنین صندلی کنفرانس قابلیت شستشو راحت وآسان را برای مصرف کننده فراهم میکند .