صندلی کنفرانسی

صندلی کنفرانسی مدل 803 یک صندلی اداری میباشد که در ادارات دولتی وشرکتها وسازمانها در اطراف میز کنفرانسی مورد استفاده قرار میگیرد این صندلی کنفرانسی مدل 803در کنار میز مدیریت ویا دورمیز کنفرانس درمبلمان اداری مورد استفاده قرار میگیرد صندلی کنفرانسی مدل 803 میتوان در رنگهای متفاوت از جنس پارچه ای ویا چرم تهیه وتولید کردودر اختیار مشتری قرار داد این صندلی کنفرانسی را میتوان با میز کنفرانسی قهوه ای رنگ ویا میز کنفرانسی از جنس چوب گردو ست نمائید از صندلی کنفرانسی مدل 803میتوان به عنوان صندلی انتظار در یک محیط اداری ویا درمانگاه مورد استفاده قرار دادناگفته نماند که یک صندلی کنفرانسی نمیتواند جای یک مبلمان اداری را بگیردوهم چنین این صندلی کنفرانس قابلیت شستشو را دارد.