صندلی کنفرانسی

صندلی کنفرانسی مدل 601یک صندلی اداری میباشد که در ادارات دولتی وشرکتها وسازمانها در اطراف میز کنفرانسی مورد استفاده قرار میگیرد این صندلی کنفرانسی مدل 601در کنار میز مدیریت ویا دورمیز کنفرانس درمبلمان اداری مورد استفاده قرار میگیرد صندلی کنفرانسی مدل 601میتوان در رنگهای متفاوت از جنس پارچه ای ویا چرم تهیه وتولید کردودر اختیار مشتری قرار داد این صندلی کنفرانسی را میتوان با میز کنفرانسی قهوه ای رنگ ست نمایید از صندلی کنفرانسی مدل 601میتوان به عنوان صندلی انتظار در یک محیط اداری ویا درمانگاه مورد استفاده قرار دادناگفته نماند که یک صندلی کنفرانسی نمیتواند جای یک مبلمان اداری را بگیرد صندلی کنفرانسی 601بسیار سبک وبا قابلیت جابجایی آسان وراحت میباشد.