تخت خواب فلزی سربازی ، تخت خواب خوابگاه ، ، دانشجویی و مدارس

تخت خواب فلزی سربازی ، خوابگاهی

تخت خواب فلزی سربازی یا تخت خواب فلزی خوابگاهی یک مدل فلزی تختخواب است که بسیار ساده و محکم است

این مدل تخت خواب ارزان قیمت است و اغلب برای تجهیز سربازخانه و خوابکاه دانشگاه و خوابگاه مدرسه برای دانشجویان و دانش آموزان مدارس و سربازان پادگان استفاد می شود

تخت خواب فلزی سربازی تولید شده از جنس بسیار مرغوب و محکم و قابل عرضه در رمگهای نختلف است اگر قصد تجهیز خوابگاه سازمانی یا مدرسه و دانشگاه را دارید میتوانید بطور مستقیم و بی واسته از تولیدکننده تخت خواب فلزی خود را تامین نمایید. تخت خواب خوابگاهی به صورت تعداد قابل سفارش است