جلومبلی

میز جلو مبلی مدل 620یک میز دو طبقه بسبارشیک وبادوام وبا قیمت اقتصادی بسیار ارزان میباشد این میزجلو مبلی مدل 620 در ادارات دولتی وشرکتها وموسسات برای پذیرایی از مهمان در جلوی مهمان قرار میگیرد وهم چنین در اطراف آن 4 عدد صندلی کنفرانس میتوان قرار داد. میز جلو مبلی مدل 620در طرح ها ورنگهای مختلف تهیه وتولید میشود که توسط کالیته رنگ چوب توسط مشتری انتخاب می شود میز جلو مبلی مدل 620را میتوان در ابعاد مختلف بنابر سفارش مشتری تولید وارائه شود این میز جلو مبلی مدل 620قابل ست با صندلی انتظار، صندلی اداری،مبلمان اداری میباشد.