صندلی کنفرانسی

صندلی کنفرانسی مدل 450یک صندلی اداری میباشد که در ادارات دولتی وشرکتها وسازمانها در اطراف میز کنفرانسی مورد استفاده قرار میگیرد این صندلی کنفرانسی مدل 450در کنار میز مدیریت ویا دورمیز کنفرانس درمبلمان اداری مورد استفاده قرار میگیرد صندلی کنفرانسی مدل 450میتوان در رنگهای متفاوت از جنس پارچه ای ویا چرم تهیه وتولید نماییم ودر اختیار مشتری قرار دهیم این صندلی کنفرانسی را میتوان با میز کنفرانسی قهوه ای ومشکی رنگ ومیز کنفرانسی از جنس رویه چرم ست نمایید از صندلی کنفرانسی مدل 450میتوان به عنوان صندلی انتظار در یک محیط اداری ویا درمانگاه مورد استفاده قرار گیردناگفته نماند که یک صندلی کنفرانسی نمیتواند جای یک مبلمان اداری را بگیرد هم چنین این صندلی کنفرانس قابلیت حمل آسان را دارد ودر جابجایی میتوان بسیار راحت آن را جابجا نمود.